O firmie

Katarzyna Brzeska

Michał Wieczorek
Robert Kwaśnik
Bogumił Błaszczyk

Biuro Techniczne:

03-475 Warszawa,
ul. Borowskiego 2

Pracownia istnieje od:

04.11.1994 r.

Forma organizacyjno - prawna:

osoba fizyczna

Podmiot gospodarczy właściciel pracowni:

mgr inż. Katarzyna Brzeska
NIP: 526-232-91-69
REGON: 146176237

upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami,
nr MAZ/0274/PWOE/14.

Zakres działalności:

usługi projektowe, nadzorowania robót, kierowania robotami budowlanymi, zastępstwo inwestycyjne w budownictwie.

Działalność na terenie całego kraju.

Pracownicy etatowi:

3 osoby.