lata 1976-1983

Właściciel pracowni Adam Wilczyński - od 1 listopada 1972 r.
pracownik Biura Projektów Służby Zdrowia w Warszawie - uzyskał uprawnienia do samodzielnej pracy projektowej 9 stycznia 1976 r. Pracując w podanym biurze projektował i współpracował przy projektowaniu i realizacji niżej wymienionych inwestycji:

 • Szpital w Wejherowie - 610 łóżek, kubatura 130.000 m3,
  I nagroda Ministra Budownictwa za projekt i realizację
 • Szpital w Białej Podlaskiej - 536 łóżek, kubatura 123.000 m3,
 • Szpital w Pabianicach - 630 łóżek, kubatura 140.000 m3,
 • Szpital Eksperymentalny - Warszawa Bródno - 820 łóżek,
  kubatura 240.000 m3,
 • Akademia Medyczna w Warszawie - 3.000 studentów,
  kubatura docelowa 1.200.000 m3,
 • Centrum Onkologii w Warszawie - 700 łóżek, kubatura 310.000 m3,
 • Typowy Szpital na 1000 łóżek z adaptacją dla miasta Radomia.